Φίλτρανση κεντρικής παροχής, αιωρούμενα σωμματίδια, λάσπη, μέταλλα και άλλα..
Ανάλογα με την επεξεργασία του πόσιμου νερού (συνήθως από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης) κάποιες από τις επιβλαβείς ουσίες απομακρύνονται ή περιορίζονται.Βεβαίως υπάρχει και η πιθανότητα πρόσθετης επιμόλυνσης λόγω της κακής ποιότητας και παλαιότητας του δικτύου ύδρευσης.Για την απομάκρυνση των μικροοργανισμών από το νερό, σήμερα ευρέως χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης, ως οικονομική και αποτελεσματική μέθοδος.
Η χλωρίωση όμως του νερού, κατά τους ειδικούς, έχει επίσης επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.
Για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και της λάσπης χρησιμοποιούνται δεξαμενές καθίζησης και φίλτρανσης.
Η λύση για να έχουμε καθαρό αλλά και πόσιμο νερό είναι η φίλτρανση.
Μία Ιδανική και οικονομική φίλτρανση κεντρικής παροχής για οικίες, αλλά και ιδανική προ-φίλτρανση για επαγγελματικά συστήματα αντίστροφης όσμωσης είναι με φίλτρο πολυπροπυλενίου για την παρακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους έως 5micron και φίλτρο ενεργού άνθρακα Block για κατακράτηση χλωρίου, χλωροπαράγωγων, κύστεων, βαρέων μετάλλων κλπ.
 
 
Τα δοχεία έχουν κέλυφος από ανθεκτικό πλαστικό με ειδική τάπα εξαέρωσης.
Υπάρχουν και συστήματα όπως : άνθρακας για αποχλορίωση, ασβεστίτης για εξουδετέρωση και φίλτρα Macrolite ™ για το σίδηρο και την απομάκρυνση των αιωρούμενων σωματιδίων. Χρησιμοποιούν δύο δεξαμενές πολυαιθυλενίου και όταν ο ένας κύλινδρος πρέπει να
αυτο-καθαριστεί, η τροφοδοσία του συστήματος μεταπηδά αυτόματα στον άλλο κύλινδρο.
Έχουν κεφαλή (βαλβίδα ελέγχου) που λειτουργεί χωρίς ρεύμα με παραγωγή καθαρού νερού 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
Για τον αυτοκαθαρισμό τους χρησιμοποιούν φιλτραρισμένο νερό από το δοχείο που είναι σε λειτουργία με αποτέλεσμα να καταναλώνουν λιγότερο νερό ενώ κάνουν καλύτερο καθαρισμό χωρίς επιβαρύνση των υλικών φίλτρανσης.
Συνήθως ο άνθρακας χρησιμοποιείται για αποχλορίωση, ο ασβεστίτης για εξουδετέρωση και τα φίλτρα Macrolite ™ για το σίδηρο και την απομάκρυνση των αιωρούμενων σωματιδίων.
Επίσης υπάρχουν φίλτρα που προορίζονται για αφαίρεση Νιτρικών αλάτων μέσω της χρήσης επιλεκτικών μέσων ανταλλαγής ιόντων.
Τέλος μπορούμε να ρυθμίσουμε ακόμα και το ph του νερού μας αφού το φιλτράρουμε απο φερτά και επιβαρυντικά υλικά με φίλτρα εμπλουτισμού που προσθέτουν στο νερό μετά την επεξεργασία του τα απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία για να αυξάνει το ΡΗ προσδίδοντάς του και άριστη γεύση.