Η παρουσία της WATERSHOP το 2015 στην Τήνο




Η παρουσία της συριανής εταιρείας σχεδιασμού και παραγωγής μηχανημάτων επεξεργασίας νερού γίνεται πιο εμφανής πλέον στο γειτονικό νησί της Τήνου από τη στιγμή που εγκαταστάθηκαν τα πρώτα συστήματα διέθεσης ποσίμου νερού.Η παρουσία της συριανής εταιρείας σχεδιασμού και παραγωγής μηχανημάτων επεξεργασίας νερού γίνεται πιο εμφανής πλέον
στο γειτονικό νησί της Τήνου από τη στιγμή που εγκαταστάθηκαν τα πρώτα συστήματα διέθεσης ποσίμου νερού.

Η παρουσία της συριανής εταιρείας σχεδιασμού και παραγωγής μηχανημάτων επεξεργασίας νερού γίνεται πιο εμφανής πλέον στο γειτονικό νησί της Τήνου από τη στιγμή που εγκαταστάθηκαν τα πρώτα συστήματα διέθεσης ποσίμου νερού.

Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου θέμα συζήτησης ήταν η έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αυτόνομων Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού στο Δήμο Τήνου».

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Σιώτος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η προμήθεια αποτελείται από σύστημα επεξεργασία και αυτόματης διάθεσης πόσιμου νερού με κερματοδέκτη δυναμικότητα 12.000 λίτρων την ημέρα, τεμάχια 8.

Αυτόνομο σύστημα φίλτρανσης και απολύμανσης νερού γεωτρήσεων πηγών δυναμικότητα 15 κυβικών μέτρων/ώρα, τεμάχια 12.»

O Δήμος Τήνου έχει εντάξει στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου το έργο «Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στον Δήμο Τήνου» προϋπολογισμού 438.480 €.

Tο έργο αφορά την προμήθεια 8 συστημάτων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού δυναμικότητας 12.000 λίτρων νερού ημερησίως με ενσωματωμένο σύστημα κερματοδέκτη για την διάθεση πώλησης του νερού έναντι ανταποδοτικού τιμήματος.

Θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα εξυπηρετούν όλους τους οικισμούς του νησιού και συγκεκριμένα 3 στην πόλη της Τήνου και από 1 στον Πόρτο, Κώμη, Πύργο, Στενή με Φαλατάδο και Τριπόταμο, προκειμένου να μειωθεί το κόστος προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για κάθε οικογένεια προχώρησε σε αυτό το έργο ο Δήμος.

 Αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει εγκριθεί το πρακτικό ΙΙΙ της οικονοµικής αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισµού «Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Νερού στο ∆ήµο Τήνου» και έχει κατακυρωθεί η προµήθεια για ολόκληρη την ποσότητα στην εταιρεία Water Shop, διότι η προσφορά της κρίνεται ως η πλέον συµφέρουσα.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ WATERSHOP ΤΟ 2015 ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

Αναλυτικά η λειτουργία των συστημάτων :

 Ο δημότης θα βάζει στην κατάλληλη υποδοχή το χρηματικό ποσό που θα οριστεί από τον δήμο, το κάθε σύστημα θα γεμίζει με καθαρό πόσιμο νερό το δοχείο που έχει τοποθετηθεί στην υδροληψία και θα σταματάει αυτόματα. Η ποσότητα του νερού που θα παράγει το σύστημα, ρυθμίζεται από τον δήμο.

 Αν ο δημότης επιθυμεί να πάρει μικρότερη ποσότητα νερού, θα μπορεί μόλις γεμίσει το δοχείο του να σταματήσει την ροή του νερού απενεργοποιώντας τον ειδικό διακόπτη.Επίσης με την συγκεκριμένη δράση θα γίνει προμήθεια 12 αυτόματων και αυτόνομων συστημάτων φίλτρανσης και απολύμανσης του νερού των κυριοτέρων γεωτρήσεων των Τοπικών Κοινοτήτων του νησιού και συγκεκριμένα στα Υστέρνια, στην Κώμη, στο Τριπόταμο, στην Στενή, στην Μυρσίνη, στα Λουτρά, στα Κιόνια, στον Κέχρο, στον Φαλατάδο, στον Κτικάδο, στον Σκαλάδο και στον Κάμπο, προκειμένου έτσι να μηδενιστούν τα προβλήματα της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

 Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βιδάλης ανέφερε ότι δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα μηχανήματα αλλά έχει γίνει η διανομή τους στα μέρη που είχε επιλεχτεί.

Πηγή: tinostoday.gr