Ηλεκτρόλυση του νερού
Ένα ποτήρι νερό φαίνεται πάντα διαυγές και καθαρό.Τοποθετώντας το ειδικό όργανο της ηλεκτρόλυσης σε δύο ποτήρια νερού, βλέπουμε αποτελέσματα της καύσης αιωρουμένων σωματιδίων - αλάτων που υπάρχουν στο νερό και δεν μπορούν να φανούν με παρατήρηση.
 
Το πείραμα αυτό μπορείτε να το κάνετε και εσείς με χαμηλό κόστος αφού το όργανο της ηλεκτρόλυσης σοιχίζει μόνο 15€.
 
 
 
 
 
ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΙΝΑΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΕΡΟ?