Μαύρο τσάι - πείραμα
Αυτό το τσάϊ έχει ωραίο χρώμα! Τελικά ξέρουμε πώς πρέπει να φαίνεται η δεν δίνουμε καμία σημασία?
Το πείραμα αυτό μας βάζει σε σκέψεις και ερωτηματικά...
 
Δείτε το