Κατασκευαστές

BLUE FILTERS

Η Platinum Wasser by Bluefilters είναι μια Ευρωπαϊκή (Γερμανική) εταιρεία κατασκευής συστημάτων επεξεργασίας νερού. Τα συστήματα χαρακτηρίζονται από την υψηλή τεχνογνωσία, τις καινοτόμες τεχνολογίες και την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Η εταιρεία διαθέτει μια τεράστια γκάμα συστημάτων φίλτρανσης, φίλτρα πάγκου, φίλτρα κάτω πάγκου, αποσκληρυντές με αυτόματες χρονικές και ογκομετρικές κεφαλές, αυτόματα μηχανικά φίλτρα κεντρικής παροχής, συστήματα αντίστροφης όσμωσης, φίλτρα άνθρακα, φιλτρα απιονισμού, απονιτροποίησης, αποσιδήρωσης, αφαίρεσης μαγγανίου, αφαλάτωσης, μηχανικά αυτόματα φίλτρα, φίλτρα εμπλουτισμού, mineralizers, συστήματα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία UV-C κλπ. Κατασκευασμένα με τα υψηλότερα Γερμανικά στάνταρ, τα συστήματα της
Platinum Wasser by Bluefilters παρέχουν απόλυτη προστασία και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πολυετή λειτουργία. Τα Γερμανικα συστήματα επεξεργασίας νερού της Bluefilters αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα από την εταιρεία Watershop.