ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CARBON BLOCK 10'' STD MATRIKX Κωδ.010193

Φίλτρο ενεργού άνθρακα STD CARBON FILTER. Φίλτρανση με στερεό ενεργό άνθρακα τύπου BLOCK για την κατακράτηση επιπλέον αιωρούμενων στερεών, χλωρίου, χλωροπαράγωγων, χημικών ενώσεων, κυστών, βαρέων μετάλλων κλπ. Αφαιρεί και τα αιωρούμενα σωματίδια μεγέθους 5 ΜΙΚΡΟΝ (1 μικρό = 1 χιλιοστό του χιλιοστού).
Διαστάσεις (σε cm Υ x Δ)25x6

37,41 €
ή