ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ

Το νερό συχνά το ξεχνάμε όταν μιλάμε για τον καφέ, το οποίο είναι τρελό καθώς αποτελεί το 99,5+% του καφέ. Περιττό να πούμε ότι το νερό είναι το κλειδί για να βγάλετε την καλύτερη γεύση αλλά και άρωμα από έναν καφέ.
Οι αρωματικές ενώσεις στους κόκκους του καφέ υπάρχουν με τη μορφή ουδέτερων ειδών απρωτικού φορτίου, καθώς και με μια συλλογή οξέων και συζευγμένων αλάτων. Η διάλυση και η εκχύλιση αυτών των οργανικών μορίων είναι μια διαδικασία που εξαρτάται από την περιεκτικότητα του νερού σε διαλυμένα μεταλλικά στοιχεία.