ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Συναγερμοί διαρροής νερού, προστασία σε περίπτωση διαρροής & διακόπτες που επεμβαίνουν στην τροφοδοσία του συστήματος.