ΑΝΛΤΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ (ΚΙΤ) Κωδ.020109

Αυτόματο σύστημα ανακυκλοφορίας (επαναχρησιμοποίησης) του νερού απόρριψης παγομηχανών με ενσωματωμένο αισθητήρα στάθμης για να μην απαιτείται ξεχωριστό φλοτέρ.
Το πλήρες κιτ περιλαμβάνει:
Α)ηλεκτρική αντλία νερού κατασκευασμένη από ανθεκτικό θερμοπλαστικό ABS που συνδυάζει μικρό μέγεθος με υψηλή απόδοση ροής.
Β)Δεξαμενή νερού κατάλληλη για χρήση σε πόσιμο νερό.
Γ)Τροφοδοτικό αντλίας. Τοποθετείται εύκολα, έχει αθόρυβη λειτουργία και κάνει μεγάλη οικονομία στο απορριπτόμενο νερό αφού επανατροφοδοτεί με αυτό την κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας των παγομηχανών.

 

Τάση λειτουργίας κιτ: 220volt/50Hz

Χαρακτηριστικά  αντλίας: 12V / 2,5Amp

Μέγιστο υψόμετρο προώθησης: 3m

Έξοδος: 35 lt/min

190,00 €
ή

Video