ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 4LT DALCO PLUS Κωδ.290017

Χλώριο απολύμανσης, κατάλληλο για πόσιμο νερό.  Απολυμαντικός παράγοντας : Υποχλωριώδες νάτριο 4,8%.
ΑΡ.κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ.: 55410/5-12-05

15,00 €

Video