ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ REMINALLISING NEO PLATINUM WASSER Κωδ.010073

Φίλτρο Εμπλουτισμού Τύπου Φυσιγγίου In Line Mineralizing Filter. Φίλτρο που τοποθετείται μετά από τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης πριν την βρύση παροχής. Το φίλτρο εμπλουτισμού είναι προαιρετικό Στάδιο στην επεξεργασία του νερού. Η εγκατάστασή του είναι απαραίτητη μόνο όταν το παραγόμενο νερό έχει ΡΗ<7,5. Κύρια χρησιμότητά του είναι η αύξηση του ΡΗ και μετατροπή του νερού σε υγιεινότερο αλκαλικό νερό αλλά και η ελεγχόμενη πρόσθεση χρήσιμων αλάτων και μεταλλικών στοιχείων (όπως Ca,Mg,K,Na κλπ) στο παραγόμενο νερό βελτιώνοντας την γεύση του και μετατρέποντάς το σε μεταλλικό νερό Διαστάσεις φίλτρων IL 10’’ ίντσες αλλά και μεγαλύτερα κατά παραγγελία.
Διαστάσεις (σε cm ΥxΔ) 25x5.

21,38 €
ή

Video