ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ & KDF 10'' STD Κωδ.010045

Ανταλλακτικό διπλό φίλτρο 10'' προπυλενίου και ενεργός άνθρακας KDF IN LINE SEDIMENT CARBON FILTER. Περιέχει προφίλτρο πολυπροπυλενίου τύπος φυσιγγίου για αφαίρεση αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους 5,0 micron (1 micron= 1 χιλιοστό του χιλιοστού), και φίλτρανση με κοκκώδη ενεργό άνθρακα για την κατακράτηση επιπλέον αιωρούμενων στερεών, την αφαίρεση οσμών και γεύσεων, την κατακράτηση χλωρίου, χλωροπαράγωγων, χημικών ενώσεων, κυστών, βαρέων μετάλλων ΜΤΒΕ κλπ.

Τα υψηλής ποιότητας φυσίγγια με κοκκώδη ενεργοποιημένο άνθρακα βελτιώνουν τη γεύση και την οσμή του νερού. Επιπλέον, αφαιρούν: - οργανικές ακαθαρσίες (μικροοργανισμοί, βακτήρια, fungi), - μηχανικές ακαθαρσίες, - χλώριο και τα παράγωγά του, - μόλυβδο και άλλα τοξικά βαρέα μέταλλα, - οργανικές ενώσεις - απορρυπαντικά και φαινόλες παρασιτοκτόνων.
High-quality cartridges with granular activated carbon improve the taste and odour of water. Moreover, they remove: - organic impurities (microorganisms, bacteria, funghi), - mechanical impurities, - chlorine and its derivatives, - lead and other toxic heavy metals, - organic compunds - pesticides detergents and phenoles.

 

 

37,41 €
ή

Video