ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 14'' POST CARBON ΦΥΣΙΓΓΙΟ Κωδ.010090

Φίλτρο 14'' τύπου φυσιγγίου ενεργού άνθρακα In Line Active Carbon Filter. Φίλτρανση με κοκκώδη ενεργό άνθρακα για την κατακράτηση επιπλέον αιωρούμενων στερεών, την αφαίρεση οσμών και γεύσεων, την κατακράτηση χλωρίου, χλωροπαράγωγων, χημικών ενώσεων, κυστών, βαρέων μετάλλων ΜΤΒΕ κλπ.

18,10 €

Video