ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ & ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 10'' ΦΥΣΙΓΓΙΟ Κωδ.010191

Κεραμικό φίλτρο CERAMIC FILTER  για αφαίρεση αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους 0,5 έως 0,1  ΜΙΚΡΟΝ (1 μικρό = 1 χιλιοστό του χιλιοστού) και ενεργός άνθρακας σε ένα διπλό φίλτρο. Κατακρατεί το χλώριο καθώς και βακτήρια, κύστες κλπ οργανικά φορτία που έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από μισό μικρόν.


Διαστάσεις (σε cm Υ x Δ)27x5
Ceramic Ultra Carbon 10" x 2.5" One of the best water filters in the world with it's 0.5 Micron Ceramic for complete Micro Biological Protection as the first stage then a 1 micron carbon block filter as the second stage for Chemical, Chlorine bad taste & odours and the third stage is Ion exchange Resin for Heavy Metal removal giving you complete protection. Absolute filtration to 0.9 microns 99.99%, Cysts including live Cryptosporidium 99.999%, Lead 98.3%, Chlorine 95% at 2PPM Reduces harmful bacteria like E.Coli, Shigella, Salmonella, Klebsiella & Cholera 99.99%
Flow rate 3.75 Lpm Capacity of 3750 Litres or 12 months depending on water quality.
The ceramic surface can be scrubbed clean with a scotch brite cleaning pad when required.

40,92 €
ή