ΦΙΛΤΡΟ MINERAL PLUS KINETICO K5 Κωδ.010005

Φίλτρο  εμπλουτισμού που τοποθετείται μετά από τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης πριν την βρύση παροχής. Είναι προαιρετικό Στάδιο στην επεξεργασία του νερού. Η εγκατάστασή του είναι απαραίτητη μόνο όταν το παραγόμενο νερό έχει ΡΗ<7,5. Κύρια χρησιμότητά του είναι η αύξηση του ΡΗ και μετατροπή του νερού σε υγιεινότερο αλκαλικό νερό αλλά και η ελεγχόμενη πρόσθεση χρήσιμων αλάτων και μεταλλικών στοιχείων (όπως Ca,Mg,K,Na κλπ) στο παραγόμενο νερό βελτιώνοντας την γεύση του και μετατρέποντάς το σε μεταλλικό νερό.

 
Χαρακτηριστικά
Ελάχιστη / Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 20 – 120 psig
Ελάχιστη / Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 2 – 38C
Χωρητικότητα: 1.892 Lt

106,00 €
ή

Video