ΚΑΝΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ HD Κωδ.280006

Κανάτα φίλτρανσης 7 σταδίων για φρέσκο πεντακάθαρο νερό. Διαθέτει τα παρακάτω στάδια επεξεργασίας:

1.      Κεραμικό φίλτρο

2.      Φίλτρο ενεργού άνθρακα

3.      Φίλτρο sediment

4.      Φίλτρο αποσκλήρυνσης

5.      Φίλτρο ζεόλιθου

6.      Φίλτρο πυριτικής άμμου

7.      Φίλτρο ορυκτών (εμπλουτισμού)

 

Το σύστημα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης & εγγύηση καλής λειτουργίας.

80,18 €

Ανταλλακτικά

Συνδυάστε με

Όμοια προϊόντα