ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΠΕΡΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ UF 8'' IN LINE TUBE OP Κωδ.010159

Μεμβράνη υπερφίλτρανσης 8'' UF (Ultra Filtration) η οποία αποτελείτε από εκατοντάδες ή και χιλιάδες πολύ λεπτές ίνες (σαν πολύ ψιλά μακαρόνια) Hollow Fibres κατάλληλου υλικού από τις οποίες διέρχεται το προς επεξεργασία νερό, ακτινικά από το εξωτερικό τους προς το εσωτερικό. Έχουν διαπερατότητας0,01μ (micron). Το micron είναι μονάδα επιφάνειας ίση με ένα χιλιοστό του χιλιοστού (η ανθρώπινη τρίχα έχει διάμετρο 70μ micron). Αφαιρεί τους περισσότερους μολυσματικούς παράγοντες όπως βακτήρια, κύστες, μικρόβια κλπ που έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από την δυνατότητα φίλτρανσης της μεμβράνης. Δεν αλλάζουν όμως την χημική σύσταση του νερού δηλ. δεν αφαιρούν τα άλατα της σκληρότητας, αγωγιμότητας, χημικά κλπ. Οι μεμβράνες αυτού του τύπου είναι ότι καλύτερο υπάρχει αυτή την στιγμή στη μηχανική φίλτρανση του νερού.

42,76 €

Video