ΜΙΝΙ ΦΩΤΟΜΤΡΟ ΕΛ. ΧΛΩΡΙΟΥ 701 Κωδ.140009

Οργανο μέτρησης ελεύθερου χλωρίου. Ψηφιακή μέτρηση, άμεσα και ακριβή αποτελέσματα.

62,00 €
ή