ΨΗΦΙΑΚΟ TDS METER IN-OUT IN LINE CONTROLLER & LEAK DETECTOR Κωδ.140035

On line μέτρηση αγωγιμότητας εισερχόμενου - παραγόμενου νερού. Ευχρηστο ψηφιακό όργανο, που μας δείχνει κάθε στιγμή την αγωγιμότητα του νερού που είσέρχεται στο σύστημά μας, καθώς και την αγωγιμότητα του παραγόμενου πόσιμου νερού.
Οδηγίες χρήσης και εγγύηση καλής λειτουργίας

99,20 €
ή