ΡΗΤΙΝΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ PUROLITE EXTRA Κωδ.290032

Ρητίνη αποσκλήρυνσης σε κόκκους για την αφαίρεση των αλάτων της σκληρότητας (Ca, Mg) από το εισερχόμενο προς επεξεργασία νερό, κατάλληλο για επαναγεμιζόμενα φίλτρα. Το φίλτρο ρητίνης τοποθετείται αμέσως πριν την μεμβράνη αντίστροφης για να κατακρατά τα άλατα που μπορούν να βουλώσουν-καταστρέψουν την μεμβράνη. Είναι απαραίτητο για την πλήρη προστασία της μεμβράνης ώστε να παραταθεί η διάρκεια ζωής της έως 5 χρόνια όταν το νερό έχει ολική σκληρότητα πάνω από 90 ppm διαφορετικά αν το νερό έχει σκληρότητα από 90 έως 190 ppm είναι δυνατόν να χρειάζεται αντικατάσταση η μεμβράνη κάθε ένα ή δύο χρόνια. Αν η σκληρότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη τότε είναι απαραίτητη η τοποθέτηση μεγάλου συστήματος αποσκλήρυνσης για την σωστή λειτουργία ενός συστήματος αντίστροφης όσμωσης .
Τιμή που αναγράφεται είναι τιμή λίτρου.

8,06 €
ή

Video