ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΤΑΣ ΘΕΡΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ Κωδ.290038

Σκόνη καθαρισμού κανάτας θερμοδιύλησης σε κόκκους. Η σκόνη τοποθετείται στο δοχείο της κανάτας, καθαρίζοντας από υπολλείματα αλάτων και άλλων ουσιών που έχουν παραμείνει κατά τη διάρκεια φίλτρανσης του νερού.

10,69 €
ή

Video