ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Κωδ.170040

Οικονομικό σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης απολυμαντικού και αντικαθαλατωτικού ειδικού χημικού υγρού (polydex-Blue magic με ionizer L33 ) προιόντα νανοτεχνολογίας με βάση τον ιοντικό χαλκό.

Το σύστημα τοποθετείται στην κεντρική παροχή νερού του ξενοδοχείου και αποτελείται από κατάλληλη δοσομετρική αντλία, αισθητήρα αναγνώρισης ροής, δεξαμενή απολυμαντικού, ηλεκτρικούς φλοτεροδιακόπτες στάθμης, καλωδίωση, σωληνώσεις κλπ. Το σύστημα θα δοσομετρεί και θα κάνει έγχυση του ειδικού υγρού από την δεξαμενή χημικού στην σωλήνα κεντρικής παροχής του κτιρίου . Στην συνέχεια το νερό θα οδηγείται στην κατανάλωση έχοντας πλέον απολυμαντικές και καθαριστικές ιδιότητες.

Όλα τα υλικά διατηρούν την ποσιμότητα του νερού και το βελτιώνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.

Ο κατασκευαστής του συστήματος δοσομετρικής αντλίας είναι η εταιρεία FWT, χώρα κατασκευής η Ιταλία και το μοντέλο είναι το FX


750,00 €
ή