Σε αυτή την κατηγορία προϊόντων, διατίθενται προϊόντα, ΜΟΝΟ για on-line παραγγελίες.
Τα προϊόντα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, στην συσκευασία τους.
Συνοδεύονται από οδηγίες εγκατάστασης και εγγύηση καλής λειτουργίας.
Περιορισμένος αριθμός τεμαχίων.