ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ

 
Αντλίες συστημάτων αντίστροφης όσμωσης 24v,36vκαι 220v. Εξωτερικές αντλίες και πιεστικά για πόσιμο νερό, πιστοποιημένα πιεστικά συγκροτήματα με ανοξείδωτη
κεφαλή. Στην κατηγορία αυτή μπορείτε να επιλέξετε από μία μεγάλη γκάμα αντλιών και πιεστικών, όλα πιστοποιημένα και κατάλληλα για πόσιμο νερό. Διαθέτουμε
μεγάλη ποικιλία από κινητήρες αντλιών, δοσομετρικές αντλίες, τροφοδοτικά αντλιών κλπ.