Τα προϊόντα  στη κατηγορία STOCK OUT SPECIAL PRICE μπορεί να έχουν κάποιο/ κάποια από τα παρακάτω:
 
-Πρόβλημα με τη συσκευασία τους.
-Κάποιο ελάτωμα (στην εμφάνιση-όχι λειτουργικό)
-Να έχουν επιστραφεί από άλλον πελάτη (χωρίς όμως να έχουν κάποιο ελάττωμα)
-Να έχουν χρησιμοποιηθεί σε εμπορικές εκθέσεις ως δείγματα.
-Να είναι επισκευασμένα.
-Να είναι μεταχειρισμένα.
-Να μην έχουν κανένα ελάττωμα, τίποτα απ' τα παραπάνω, απλά να είναι τελευταία κομμάτια.
 
Τα προϊόντα STOCK OUT SPECIAL PRICE βρίσκονται στην αποθήκη της εταιρείας μας στη Σύρο. Το προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να σας ενημερώσει αναλυτικά, έτσι ώστε να γνωρίζετε σε ποιά από τις παραπάνω κατηγορίες ανήκει το προϊόν για το οποίο ενδιαφέρεστε. Τα προϊόντα τα οποία αγοράζετε από το STOCK OUT SPECIAL PRICE έχουν εγγύηση 1 έτους και δεν επιδέχονται αλλαγή με άλλα. Οι φωτογραφίες τους είναι αντιπροσωπευτικές.
 
Αγοράζοντας από το STOCK OUT SPECIAL PRICE θεωρείται ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε ολα τα παραπάνω.