ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ KINETICO CP 216S MADE IN USA Κωδ.030008

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Διαθέτει μια ποικιλία εμπορικών μαλακτικών που καλύπτουν τις ανάγκες της μικρότερης απαίτησης διακεκομμένης διαδικασίας σε μεγάλες εφαρμογές συνεχούς ροής. Ο Commercial Plus αποσκληρυντής της Kinetico διαθέτει προηγμένο σχεδιασμό και προσφέρει ευελιξία στη ρύθμιση και τη λειτουργία. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στα συστήματα να λειτουργούν σε διαμόρφωση Overdrive, για μέγιστη ροή ή εναλλακτική διαμόρφωση, για μέγιστη απόδοση.
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
-Δεξαμενές (2) 406 x 1,651 mm
-Τυλιγμένες δεξαμενές πολυαιθυλενίου (κάθε δεξαμενή) 113,3 lt, ρυθμιστής ρητίνης κατιόντος τύπος μετρητή αντιρροής 4 - 189 lpm
-Πίεση τουρμπίνας πολυπροπυλενίου 2,5 - 8,5 bar
-Θερμοκρασία 2 - 49 ° C
-Σκληρότητα (Μέγιστη) 40 gpg
-Ρυθμός ροής 132 - 178 lpm
 
 
AVAILABLE UPON REQUEST
Kinetico has a variety of commercial softeners that span the needs of the smallest intermittent process requirement to large continuous flow applications. Kinetico’s Commercial Plus softener is an advanced design that offers flexibility in set-up and operation. This flexibility enables the systems to operate in either an Overdrive configuration, for maximum flow, or in an Alternating configuration, for maximum efficiency. After setting the flow configuration and meter volume, these units work automatically to provide high quality soft water in a continuous flow. Flows for the CP series peak at 47 gpm.
 
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
-Tanks (2) 406 x 1,651 mm
-Wrapped Polyethylene Tanks Media (each tank) 113.3 lt Cation Resin Regeneration Countercurrent Meter Type 4 - 189 lpm
-Polypropylene Turbine Dynamic Pressure 2,5 – 8,5 bar
-Temperature 2 - 49 C
-Hardness (Max.) 40 gpg
-Flow Rate 132 - 178 lpm
-Flow Configuration Overdrive
-Regeneration Volume 605 liters
-Regeneration Time 90 minutes
-Backwash Flow Rate 26.5 lpm
-Inlet/outlet 1 in.
-GFN Custom Adapter and E-Clip Drain Connection 1 in.
-Polyethylene Tube Brine Line
-Polyethylene Tube Power - None
-Manual & operation guarantee
 

9.704,87 €
ή

Video

Ανταλλακτικά

Συνδυάστε με