ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Ψηφιακά όργανα μέτρησης tds, επαγγελματικά ψηφιακά αγωγιμόμετρα, εργαλεία μέτρησης πίεσης νερού, τεστ ηλεκτρόλυσης, φορητά ψηφιακά όργανα μέτρησης PH, TDS meters, μανόμετρα, κόφτες σωληνών, ταινία τεφλόν, test σκληρότητας, φορητό χημείο, αντιδραστήρια & όργανο μέτρησης, Ψηφιακό όργανο ελέγχου συστημάτων αντίστροφης όσμωσης κ.α, υδρόμετρα ακριβείας κ.α.