ΧΗΜΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ

Χλώριο απολύμανσης κατάληλο και για πόσιμο νερό, σκόνη καθαρισμού σε κόκκους, ρητίνη αποσκλήρυνσης & υλικά αποσκλήρυνσης, ρητίνη απιονισμού, UDF carbon, υλικά φίλτρανσης, αντικαθαλατωτικό μεμβρανών, υλικά εμπλουτισμού, αλάτι ταμπλέτας καθαρότητας κ.α.